Kundmätning.

”Prominent Kundmätning” är tjänsten för Er planerar eller löpande genomför kundmätningar eller marknadsundersökningar. Tjänsten kan beskrivas som ”Market for hire”, en modern tjänst som ger Er möjlighet till en egen marknadssamordnare på distans, eller ett helt marknadsteam, beroende på Ert företags behov.

”Prominent Kundmätning” är en del av Prominenta Business Group, ett modernt och expansivt tjänsteföretag med kontor i Göteborg och Stockholm. Prominenta hjälper företag att öka sin försäljning genom att skapa en hög marknadsnärvaro. Detta gör vi genom effektiva tjänster och modern teknik, men framförallt genom en erfaren och lojal personal som är nyckeln till framgångsrika kampanjer!

Som kund hos Prominenta kan Ni känna Er trygga. Vår personal har stor erfarenhet, och genomgår träning och utbildning flera gånger i månaden. Vi vågar påstå att vår personal är bland de bästa marknaden kan erbjuda. För oss är det viktigt att Ni känner Er trygga, vi representerar Ert varumärke, och det är vi stolta över!

Tjänsten

”Prominent Kundmätning” ger Er en egen marknadsförare på distans, eller ett helt marknadsteam, som genomför Era kundmätningar/marknadsundersökningar enligt överenskommen omfattning. Tjänsten startar med en gedigen genomgång av Er nuvarande situation, och vilka mål och tankar Ni har för aktiviteten. Därefter tar vi fram en modell som är lämplig, och hjälper Er hela vägen. Marknadssamordnaren finns på Prominentas kontor och agerar därifrån. Vi rapporterar till Er enligt överenskommen modell.

Fördelarna

Det finns många fördelar med att använda Prominenta, men den största och viktigaste fördelen är absolut vår erfarna personal. Vi har som mål att jobba nära Er som kund, vilket är avgörande för att skapa ett tryggt och långsiktigt samarbete. Ni kommer att uppleva att vi successivt blir integrerade i Er verksamhet genom att leverera mätbara resultat.

Vår syn på avtal och ersättning

I starten på samarbetet upprättas ett dynamiskt avtal, som utvecklas under samarbetet. Prominenta jobbar med kundunika avtal, anpassade på bästa möjliga sätt för båda parter. Vår syn på avtalet är att det skall reglera hur samarbetet ser ut just nu. Som kund skall man veta vad som ingår, vad man får och vilken rapportering som gäller. Men, man skall inte känna sig låst, utan istället uppleva flexibilitet i sitt avtal. I grunden är det enkla spelregler. Båda parter skall tjäna på samarbetet, då blir det långsiktigt!

Välkommen till en framgångsrik försäljning, välkommen till Prominenta Business Group!