Vår filosofi.

Vår filosofi bygger på att skapa direkt affärsnytta för våra kunder, att bidra till långsiktigt hållbar lönsamhet och tillväxt, att veta vilka tjänster kunderna söker, och leverera den genom marknadens mest kompetenta personal. Vi vill erbjuda ett ständigt aktuellt utbud av marknadens mest kostnadseffektiva tjänster för hög marknadsnärvaro.

Vi skapar direkt affärsnytta för våra kunder.

Vårt bidrag är inte begränsat till enstaka tjänster, utan ett koncept av tjänster som hjälper företag att öka sin försäljning genom en högre marknadsnärvaro.

Vi bidrar till långsiktigt hållbar lönsamhet och tillväxt.

Våra tjänster är utvecklade för att integreras i kundens marknadsprocess ur ett långsiktigt perspektiv. På detta sätt kan vi hjälpa kunden att över tid öka försäljningen, nå en bra lönsamhet och en stark tillväxt.

Vi vet vilka resurser som krävs, och de finns hos Prominenta.

Vår utgångspunkt är alltid att våra kunders marknadsbehov skall täckas av Prominetas personal, men vi är inte begränsade till interna resurser. Vi har ett stort nätverk av människor, allt för att erbjuda bästa möjliga kvalitet i tjänsterna vi levererar till våra kunder.

Affärsidé

”Prominenta sammanför Sveriges mest kompetenta marknadsförare med riktig moderna tjänster.”

Vår mission är att Prominenta skall vara det självklara valet när företag hyr sälj/marknads resurser. För att lyckas med detta anställer vi engagerade, kompetenta och offensiva medarbetare/säljare med olika erfarenheter, bakgrunder och specialområden. Hos Prominenta är det ett högt tempo, vilket innebär att våra medarbetare trivs när det händer mycket, och fungerar naturligt som en offensivt drivande del i organisationen. På detta sätt tar vi nya marknadsandelar i en snabb takt!