Säljaktivitet.

”Prominent Besöksbokning” är tjänsten för Er som vill öka säljaktiviteten genom ökad mängd säljmöten/kundbesök. Tjänsten beskrivs enkelt som ”Sales for hire”, en modern tjänst som ger Er möjlighet till en egen säljare/besöksbokare på distans, eller ett helt säljteam, beroende på Ert företags behov.

”Prominent Besöksbokning” är en del av Prominenta Business Group, ett modernt och expansivt tjänsteföretag med kontor i Göteborg och Stockholm.

Prominenta hjälper företag att öka sin försäljning genom att skapa en hög marknadsnärvaro. Detta gör vi genom effektiva tjänster och modern teknik, men framförallt genom en erfaren och lojal personal som är nyckeln till framgångsrika kampanjer!

Som kund hos Prominenta kan Ni känna Er trygga. Vår personal har stor erfarenhet, och genomgår träning och utbildning flera gånger i månaden. Vi vågar påstå att vår personal är bland de bästa marknaden kan erbjuda. För oss är det viktigt att Ni känner Er trygga, vi representerar Ert varumärke, och det är vi stolta över!

Tjänsten

”Prominent Besöksbokning” ger Er en egen säljare/besöksbokare på distans, eller ett helt säljteam som bokar Era säljmöten/kundbesök enligt överenskommen omfattning.

Säljaren/besöksbokaren finns på Prominentas kontor och agerar därifrån. Vi levererar Era nya kundbesök löpande, så Ni enkelt kan uppdatera Er kalender.

Alternativt uppdaterar vi Er kalender on-line, eller jobbar direkt i Ert CRM-system.

Fördelarna

Det finns många fördelar med att använda Prominenta, men den största och viktigaste fördelen är absolut vår erfarna personal. Vi har som mål att jobba nära Er som kund, vilket är avgörande för att skapa ett tryggt och långsiktigt samarbete.

Ni kommer att uppleva att vi successivt blir integrerade i Er verksamhet genom att leverera resultat. Som kund får Ni en enkel och kostnadseffektiv lösning, som snabbt genererar säljaktivitet med ökad försäljning som resultat.

Vår syn på avtal och ersättning

I starten på samarbetet upprättas ett dynamiskt avtal, som utvecklas under samarbetet. Prominenta jobbar med kundunika avtal, anpassade på bästa möjliga sätt för båda parter. Vår syn på avtalet är att det skall reglera hur samarbetet ser ut just nu. Som kund skall man veta vad som ingår, vad man får och vilken rapportering som gäller. Men, man skall inte känna sig låst, utan istället uppleva flexibilitet i sitt avtal. I grunden är det enkla spelregler. Båda parter skall tjäna på samarbetet, då blir det långsiktigt!

Välkommen till en framgångsrik försäljning, välkommen till Prominenta Business Group!